Fasadritning

Fasadritningarna visar byggandens fasader i alla väderstreck. På fasaderna redovisas även befintlig och ny mark, tomtgränser och markhöjder. Marklinjer ritas efter angivna plushöjder/höjdkurvor på fastighetens nybyggnadskarta.
Fasaritningar ritas vanligast i skala 1:100.


linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov