Vad är bygglovshandlingar?


Detta är en enkel guide för dig som funderar på att söka bygglov och vill ha koll på vilka ritningar som bör ingå i din ansökan.
Linjera är ett företag som är oberoende, vi finns för dig och hjälper dig igenom bygglovsprocessen.  Med 10 års erfarenhet av branschen har vi koll på vilka lagar och regler som gäller för just ditt projekt.  Tillsammans förenar vi vision med ska och bör!

Hos Linjera får du hjälp med kompletta bygglovshandlingar för både små och stora projekt!

När du ska bygga nytt hus eller bygga till din befintliga byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. För en del byggen behöver du göra en anmälan även fast det inte krävs ett bygglov. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för bygglov och bygganmälan och dessa avgifter varierar mellan kommunerna.
Vänd dig till byggnadsnämnden i den kommun du ska bygga i för korrekta uppgifter och om ditt bygge kräver bygglov eller anmälan. Bygglovsritningar ska utföras fackmannamässigt och bifogas i din ansökan om bygglov till byggnadsnämnden i din kommun.

Ansökan till bygglov görs i de flesta fall numera i kommunens e-tjänst där du loggar in med ditt bank-id.

Linjeras ritningar är grunden i dina bygglovshandlingar. I dessa arkitektritningar ingår planritningar, fasadritningar, sektionsritningar och situationsplan. I vissa fall där fastigheten är kuperad kan det även behövas en markplaneringsritning och stödmursredovisning.

Förutom arkitektritningar kan det tillkomma fler dokument i din ansökan om bygglov beroende på projektets storlek och syfte. Om bygglov krävs är det kommunen som avgör vilka ansökningshandlingar du behöver komma in med för att de ska kunna genomföra prövningen.
Kommunen avgör med stöd av plan- och bygglagstiftningen om det du ska göra kräver bygglov eller anmälan. Kontakta därför alltid kommunen innan du gör något som kan kräva bygglov eller anmälan. Byggnadsnämnden har en serviceskyldighet, vilket innebär att de till exempel ger dig upplysningar om vad som kräver bygglov eller anmälan och hur du gör en ansökan.

Du som söker bygglov är skyldig att skicka de handlingar byggnadsnämnden behöver för att kunna bedöma din ansökan. Du får inte påbörja byggarbetet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.
Det är du som är byggherre som ska se till att varje byggåtgärd genomförs enligt kraven i plan- och bygglagen och de andra föreskrifter eller beslut som gäller för åtgärden.

Källa: Boverket (2020). När du behöver bygglov.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/ Hämtad 2022-11-26

I våra kompletta

bygglovshandlingar ingår:

  • Planritning

  • Sektionsritning

  • Fasadritningar

  • Situationsplan med byggnaden inritad och måttsatt (förutsatt att kunden tillhandahåller för projektet nödvändig nybyggnadskarta, befintlig situationsplan eller liknande underlag).

  • Marklinjer på fasader (förutsatt att befintliga plushöjder finns markerade på nybyggnadskarta, befintlig situationsplan eller liknande underlag).

  • 1st revidering, gäller kundanpassade ritningar, ej standard. (ytterligare revideringar debiteras löpande enligt gällande timtaxa).

Linjera utför fackmannamässiga bygglovsritningar enligt Boverkets Byggregler (BBR).

Se Linjeras leveransbeskrivningar här

linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov