Så hanterar vi dina personuppgifter

Information om GDPR (The General Data Protection Regulation)

Linjera Ritningstjänster hanterar personuppgifter enligt GDPR.

När vi börjar samtala om ditt byggprojekt registreras du som blivande kund hos Linjera. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vi hanterar personuppgifter enbart för att kunna genomföra våra uppdrag, avtal och skyldigheter.
Linjera behåller informationen om dig under hela avtalsperioden eller i maximalt 3 år efter registrering. Uppgifter kvarstår i arkiverad bokföring enligt bokföringslagen.
Linjera är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, du har rätt att när som helst och kostnadsfritt erhålla information om våra uppgifter om dig i vår verksamhet.

Om du vill begära information, anser att någon information om dig är felaktig eller missvisande eller vill du att informationen om dig ska raderas? Vänligen kontakta Linjera via e-mail: info@linjera.com

Läs mer om integritetspolicy, cookie policy.

För mer information om GDPR: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen

linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov