Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av bygganden. Beroende på hur komplex byggnaden är kan det behövas flera sektioner på samma byggnad. I detta exempel redovisas taklutning och måttsättning för innertakhöjd.
Sektionsritningar ritas vanligast i skala 1:100.


linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov