Markplaneringsritning

På markplaneringsritningen redovisas slänter och markens höjd efter åtgärd. Stödmurar ritas in och sektioner markeras för stödmurar och mark. Infart, parkering och gångväg redovisas och här är det mycket viktigt att angivna höjder hänger ihop med marklinjerna som redovisas på fasadritningarna.
Markplaneringsritning ritas vanligast i skala 1:200.

linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov