Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan ligger till grund för situationsplan och ev. markplaneringsritning. Den beställs från kommunen och en avgift tas ut för denna. För aktuella kostnader för nybyggnadskarta kontakta bygglovsavdelningen i din kommun för korrekta uppgifter.

linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov