Stödmursredovisning

Är fastigheten kuperad kan det behövas stödmurar för markuppfyllnad eller utgrävning. På markplaneringsritningen påvisas stödmurar och dessa redovisas i sektioner i en stödmursredovisning. I de fall där markplaneringsritning inte
krävs ritas stödmurar in på situationsplanen med hänvisning till sektioner i en stödmursredovisning.

Stödmurar redovisas med måttsättning i både längd och höjd
och i förhållande till befintlig mark med befintliga och nya markhöjder.

linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov